RezervesDALAS24.lv

Auto / IT / Datori

Skolotāji aicināti pilnveidot digitālās prasmes, izmantojot LIKTA izstrādāto Online4EDU metodiku

Skolotāji aicināti pilnveidot digitālās prasmes, izmantojot LIKTA izstrādāto Online4EDU metodiku
Foto: Publicitātes foto
KRUSTTEVS.COM · 30.08.2016. 11:33

Ar mērķi uzlabot Latvijas skolotāju digitālās iemaņas, tai skaitā prasmes lietot tiešsaistes sadarbības un apmācību tehnoloģijas, 2014. gada rudenī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) kopā ar partneriem no Igaunijas, Īrijas, Lietuvas un Vācijas uzsāka projekta Online4EDU "Introducing Online collaboration methods and tools in education" (Tiešsaistes sadarbības metodes un rīki izglītībai) īstenošanu. Projekta rezultātā izstrādātā metodoloģija un rīki tika demonstrēti seminārā 25. augustā, kur piedalījās gandrīz 100 izglītības nozares līderi no visas Latvijas – skolu direktori un direktoru vietnieki, izglītības pārvalžu eksperti un skolotāji.

 

Eiropas Savienības (ES) “ERASMUS+” atbalstītā “Online4EDU” projekta mērķis ietvēra mācību programmas, apmācību, prasmju novērtēšanas un sertifikācijas  metodikas un rīku izstrādi, adaptāciju un ieviešanu skolotāju digitālo prasmju jomā, kas saistās ar sadarbību tiešsaistē un mākoņdatošanas iespēju izmantošanu. Projekta mērķauditorija ir visdažādāko mācību priekšmetu un dažādu klašu grupu skolotāji.

 

Divus gadu ilgais projekts noslēdzas šā gada septembrī. Tā ietvaros, ar mērķi izglītot pedagogus, projekta partneri no Latvijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas un Īrijas izstrādāja inovatīvu jauktā tipa apmācības (blended learning) pieeju, kas ietver pilnu prasmju novērtēšanas, pilnveides un sertificēšanas ciklu: Pašnovērtējums testu – Tiešsaistes sadarbības rīku prasmju barometrs, mācību materiālus un e-kursu, ECDL  sertifikācijas moduli "Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā", vadlīnijas sistēmas ieviešanai skolotāju apmācībā.

 

 Projektā izstrādātos materiālus pārbaudīja un novērtēja ap 150 skolotāju no četrām valstīm. Latvijā organizētajās pilotapmācībās iesaistījās 30 skolotāji no Rīgas, Rīgas reģiona, Cēsu novada, Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Liepājas, Kuldīgas, Smiltenes, Rēzeknes, Ventspils, Talsiem un Talsu novada.

 

Skolotāji – pilotprojekta dalībnieki – augstu novērtējuši nepieciešamību izmantot tiešsaistes sadarbības rīkus mācību procesā: Vairāk kā 95% atzinuši nepieciešamību izmantot mobilos telefonus  un lietotnes mācību procesā, 95% paredz izmantot mākoņpakalpojumus un datu glabāšanu mākonī, bet vairāk kā 70% izteikusi apņēmību turpmāk lietot tiešsaistes kalendārus, sociālos medijus un e-mācību vidi savā ikdienas darbā ar skolēniem.

 

“Šā gada 3. februārī LIKTA parakstīja sadarbības memorandu ar Valsts izglītības satura centru (VISC), ar mērķi sekmēt izglītojamo digitālās kompetences veidošanu, tādējādi veicinot speciālistu sagatavošanu Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Viens no būtiskiem sadarbības virzieniem ir skolotāju digitālo prasmju pilnveide, izstrādājot pedagogu profesionālās pilnveides programmas jaunu tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā,” uzsver LIKTA prezidente Signe Bāliņa. “Esmu gandarīta, ka Online4EDU projekts, pateicoties Erasmus+ programmas finansiālajam  atbalstam, ir praktisks solis skolotāju digitālo prasmju attīstībai. Ceru ka šos materiālus izmantos skolotāji visā Latvijā!“

 

Projekta Online4EDU izstrādāto mācību programmu, mācību materiālus un rīkus var izmantot ne tikai vispārējās un profesionālās izglītības skolotāju apmācībā, bet arī iekļaut mūžizglītības procesā dažādām mērķa grupām, piemēram, bibliotekāriem, sociālajiem darbiniekiem, karjeras konsultantiem

 

Plašāku informāciju par projekta rezultātiem un semināru var atrast eprasmes.lv mājaslapā:http://eprasmes.lv/online4edu/projekta-online4edu-nosleguma-seminars/