RezervesDALAS24.lv

Nauda un vara / Skats

Centralizētā eksāmena ieviešana ķīmijā vai fizikā sekmēs eksakto zinātņu attīstību

Centralizētā eksāmena ieviešana ķīmijā vai fizikā sekmēs eksakto zinātņu attīstību
Foto: Publicitātes foto
KRUSTTEVS.COM · 13.01.2014. 11:48

LIKTA atzinīgi vērtē izglītības ministra Vjačeslava Dombrovska panākto atbalstu valdībā vēl viena centralizēta eksāmena ieviešanai vispārējās izglītības iestādes beidzējiem. Atbilstoši IZM izstrādātajām un Ministra kabineta apstiprinātājām Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, līdzšinējo absolventu zināšanu pārbaudi papildinās izvēles eksāmens ķīmijā vai fizikā.

 

LIKTA jau iepriekš vērsās pie IZM ar priekšlikumiem pilnveidot valsts pamatizglītības standartus, aicinot veltīt lielāku uzmanību eksakto zinātņu apguvei skolās. Papildu eksāmens eksaktajās zinātnēs ir kā viens no rīkiem, lai Latvijas izglītības politiku pārveidotu atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām un ekonomikas attīstības prasībām. Svarīgākais ir nevis tas, ka būs šis eksāmens, svarīgākais ir tas, ka būs jāmaina mācību programmas un skolēniem būs pastiprināti jāmācās eksaktie priekšmeti. Tas ir mūsu galvenais mērķis.

 

Latvijas IKT industrija ir kļuvusi par vienu no galvenajiem valsts ekonomikas un eksporta izaugsmes veidotājiem, nodrošinot valsts budžetam ap 6 procentiem no tā ieņēmumiem. Tomēr mūsu nozares izaugsmi ierobežo jaunu IKT speciālistu pieejamība. Matemātika ir visu eksakto zinātņu pamats, savukārt datorika ir strauji kļuvusi par daudzu zinātņu un industriju neatņemamu sastāvdaļu, tāpēc šo priekšmetu īpatsvara palielināšana mācību programmās būtu ļoti svarīga. Valsts izglītības politikā ir jāturpina darbs pie eksakto zinātņu pozīciju stiprināšanas, piesaistot vairāk studējošo tehniskām specialitātēm, atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Augstskolām un arodskolām ir jānodrošina nākotnes pieprasījums pēc IT speciālistiem – ne tikai IKT nozarei, bet arī visai tautsaimniecībai un pārvaldei.

 

Lai Latvijā attīstītos tautsaimniecība un jaunieši spētu strādāt darba tirgū augstu vērtētās profesijās, darbs pie uzlabojumiem izglītības jomā ir jāturpina, nodrošinot profesionālās orientācijas un karjeras izvēles atbalsta pasākumus. Tāpat ir jāveido elastīgākas apmācības programmas bezdarbnieku pārkvalifikācijai. Tāpēc LIKTA sagaida, ka papildu eksāmena ieviešana ķīmijā vai fizikā kļūs par aizsākumu eksakto zinātņu, jo īpaši matemātikas, lomas stiprināšanā Latvijas izglītības sistēmā. Tāpat uzskatām, ka vidusskolā matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virzienā obligāto un obligāto izvēles priekšmetu saraksts ir jāpapildina ar mācību priekšmetu „Programmēšanas pamati”, bet no 5. klases ir jāievieš jauns izvēles mācību priekšmets „Datorika” visā pamatskolas posmā, kas ietvertu skolēnu vecumam atbilstošu algoritmikas un programmēšanas pamatu apguvi.

 

Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente, Dr. oec