RezervesDALAS24.lv

Nauda un vara / Skats

Jaunieši Latvijā nepietiekami izmanto pieejamās izglītības celšanas iespējas

Jaunieši Latvijā nepietiekami izmanto pieejamās izglītības celšanas iespējas
Foto: Publicitātes foto
KRUSTTEVS.COM · 06.11.2015. 12:42
Andris DENIŅŠ, Latvijas Universitātes profesors
 

Pēdējās nedēļā medijos plaši un skaļi izskanējis, ka jaunieši ar Latvijas vidusskolas diplomu nevar pretendēt uzņemšanai prestižākajās augstākās izglītības iestādēs Lielbritānijā. Tiem latviešu jauniešiem, kas tomēr uzņemti, piemēram, Kembridžā, palīdzējušas uzvaras Pasaules olimpiādēs. Kādas vēl ir skolēnu un studentu iespējas raksturot sevi, savu pieeju profesijai un zināšanu apguves procesam, lai pierādītu savu mērķtiecību?

 

Problemātika iezīmējas skaidri, robi izglītības sistēmā ir, taču nedaudz atvirzoties, paskatīsimies uz skolēnu un studentu iespējām Latvijā. Latvijas vidusskolas diploms nav derīgs Kembridžā, arī darba devēju acīs te pat Latvijā šāds diploms neko daudz par vidusmēra skolēnu neliecina. Kā jaunietim, kurš tikko izkāpis no skolas sola – izcelties pelēkajā masā? Manuprāt, milzīga un nepamatoti maz izmantota iespēja ir dažādu organizāciju un uzņēmumu rīkotie konkursi.

 

Ik gadu vairāki lieli, atpazīstami un arī ārpus Latvijas robežām prestiži uzņēmumi un organizācijas rīko ar izglītību saistītus konkursus skolēniem un studentiem. Liela daļa no tiem jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju. Godalgota vieta jebkurā no šiem konkursiem ir būtisks rādītājs, kas jaunieti izcels no masas. Jebkura šāda dalība ir jāiekļauj savā CV, jo darba devējam tā ir vērā ņemama informācija, kas labi raksturo jauno cilvēku, viņa pieeju profesijai, zināšanu apguves procesam, ņemot vērā, ka konkursos piedalās tie jaunieši, kas par augstāku mērķi izvirza zināšanas, nevis tikai izglītības diplomu.

 

Spēja izkāpt no savas komforta zonas, prezentēt savas idejas vai pētījumus, turklāt jau vidusskolas laikā iepazīties, diskutēt un sevi prezentēt augstām amatpersonām un dažādu nozaru ekspertiem un līderiem ir, manuprāt, vēl nenovērtēta iespēja. Jā, ik gadu desmitiem jauniešu startē šādos konkursos, aizstāvot savu un mācību iestāžu godu, taču to būtu jāpraktizē biežāk un jau vidusskolā jāpozicionē kā vērā ņemamu iespēju veiksmīgas nākotnes veidošanai. Turklāt tā ir iespēja skolās obligātos zinātniski pētnieciskos darbus un augstskolu bakalaura un maģistra darbus izmantot un prezentēt arī ārpus skolas un akadēmiskās vides.

 

Tiem jauniešiem, kas tiecas sasniegt vairāk, iesaku apsvērt dalību kādā no šiem konkursiem:

 

Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Lai stimulētu augstāko izglītības iestāžu studentu pētnieciskās domas attīstību, katru gadu Latvijas Banka rīko Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus. Studentu konkursa darbos tiek aplūkotas tēmas Latvijas vai Baltijas valstu tautsaimniecības kontekstā. Latvijas Banka 2014./2015. studiju gadā rīkoja jau 13. Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu.

 

Rīgas brīvostas skolēnu un studentu konkurss “Osta pilsētai” 

Rīgas brīvostas ikgadējais zinātniski pētniecisko darbu konkurss noris divas reizes gadā, sniedzot iespēju sevi pierādīt kā skolēniem, tā studentiem. Konkursa mērķis ir sekmēt jauniešu izpratni par ostas darbību un attīstību gan ostas mērogā, gan savas karjeras izaugsmes kontekstā, kā arī stimulēt jaunu teorētisko zināšanu apguvi un to praktisko pielietošanu modernā ostā. Šāds konkurss palīdz sekmēt jauniešu radošo spēju un ideju potenciāla attīstību. Tāpēc skolēni un studenti tiek aicināti meklēt un rast jaunas, starpnozaru disciplīnās balstītas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai un integrācijai ekonomikā, sadzīvē un kultūrtelpā.

 

“Osta pilsētai” rudens konkursā skolēni aizstāv savus zinātniski pētnieciskos darbus, atbilstoši skolu zinātniski pētniecisko darbu prasībām, savukārt pavasarī notiek studentu konkurss, kurā jāiesniedz zinātniski pētnieciskais darbs 4 apakštēmās – aptverot ekonomiskās, sociālās, kultūras un vēsturiskās jomas. Šogad Rīgas Brīvosta organizē jau 8.konkursu.

 

Latvijas Ekonomikas Attīstības Foruma (LEAF) pētniecības darbu konkurss

“LEAF Balva” plašākai sabiedrībai atklāj jaunos speciālistus interesējošās tēmas un ļauj mūsu valsts pārstāvjiem aktuālās ekonomiskās norises ieraudzīt viņu acīm. LEAF Balvas zinātnisko darbu konkursa mērķis ir atrast jaunus risinājumus un papildus resursus valsts tautsaimniecības attīstības veicināšanai, atbalstīt topošos speciālistus, iesaistot tos aktuālu ekonomisku jautājumu analīzē. Vienā no visilgāk pastāvošajiem studentu zinātnisko darbu konkursiem Latvijā „LEAF Balva” ik gadus tiek iesniegti vairāki desmiti darbu no visas Latvijas. Šogad „LEAF Balva 2015’’ pasniegšanas ceremonija notiks jau 15.reizi.

 

Nasdag Riga Stipendiju konkurss

Ikgadējā Baltijas biržu Stipendiju konkurss tiek organizēts jau devīto gadu. Konkursam iesniegtos darbus vērtē un uzvarētājus izvirza Vērtēšanas komisija, kurā ietilpst gan augstskolu pārstāvji, gan nozares profesionāļi. Konkursa mērķis ir rosināt studentu interesi par Baltijas kapitāla tirgiem, aicinot pētīt un analizēt tirgus dinamiku, tendences un attīstību. Konkursa uzdevums ir veicināt jauno profesionāļu izpratni par finanšu tirgus mehānismiem. Konkurss rosina studentu interesi par Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltijas vērtspapīru tirgu, attīstību un tā piedāvātajām iespējām investoriem un uzņēmumiem, veicina izpratni par vērtspapīru tirgus nozīmi valsts ekonomikā, kā arī ceļ bakalaura un maģistra darbu kvalitāti.

 

Vernera fon Sīmensa Izcilības balva

Konkurss šogad notika jau 16. reizi, un to rīko «Siemens» reģionālā Somijas uzņēmuma «Siemens Osakeyhtio» Latvijas filiāle kopā ar RTU un LU. Vernera fon Sīmensa Izcilības konkursa mērķis ir atbalstīt RTU un LU studentu un jauno zinātnieku radošumu un veicināt to produktīvu izmantošanu valsts ekonomikai nozīmīgās jomās, kas saistītas ar uzņēmuma Siemens darbības nozarēm, vīziju, principiem un vērtībām. Konkursā var piedalīties RTU un LU studenti un absolventi, kuri aizstāvējuši maģistra vai promocijas darbus jomās, kas sasaucas ar «Siemens» identitāti.