RezervesDALAS24.lv

Nauda un vara / Veiksmes stāsti

TOP 5 izaicinājumi vidusskolēniem, kurus pieveikt šī gada nogalē

TOP 5 izaicinājumi vidusskolēniem, kurus pieveikt šī gada nogalē
Foto: Publicitātes foto
KRUSTTEVS.COM · 25.10.2016. 11:14

Ierasti pilni apņēmības iesoļojam jaunajā gadā, taču īsti uzvarētāji ir tie, kas mērķtiecīgi un vērtīgi dzīvo arī šodien. Ik gadu vairāki lieli, atpazīstami un arī ārpus Latvijas robežām prestiži uzņēmumi un organizācijas rīko ar izglītību saistītus konkursus skolēniem. Liela daļa no tiem jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju. Godalgota vieta jebkurā no šiem konkursiem ir būtisks rādītājs, kas jaunieti izcels no masas, tādēļ LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesors Andris Deniņš apkopojis sešus skolēniem vērtīgus konkursus.

 

“Jebkura dalība ar izglītību saistītos konkursos ir jāiekļauj savā CV, jo darba devējam tā ir vērā ņemama informācija, kas labi raksturo jauno cilvēku, viņa pieeju profesijai, zināšanu apguves procesam, ņemot vērā, ka konkursos piedalās tie jaunieši, kas par augstāku mērķi izvirza zināšanas, nevis tikai izglītības diplomu,” uzskata profesors Andris Deniņš.

 

"Euroscola"

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) Latvijā izsludinājis jaunu "Euroscola" konkursu 10.-12.klašu skolēniem, balvā piedāvājot iespēju saņemt iespēju doties ar klases biedriem apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu (EP) Strasbūrā, Francijā, un kopā ar vidusskolēniem no visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm klātienē redzēt un izprast parlamentāro darbu.

 

Lai piedalītos konkursā, skolēniem nepieciešams apvienoties komandā un izstrādāt projektu, kurā tie uzzinātu vairāk par EP uzbūvi un deputātu darbu, kā arī parādītu skolēnu radošumu un stratēģisko domāšanu. Skolēnu uzdevums ir integrēt EP tematiku savā mīļākajā mācību priekšmetā - izveidot un sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju īstenot interaktīvu mācību stundu jauniešu izpratnē par EP aktualitātēm.

Konkursa balva ir ceļojums 24 skolēniem un diviem pieaugušajiem uz EP Strasbūrā, lai iepazītu EP darbu klātienē un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, diskutētu par aktuālākajiem ES jautājumiem.

 

 “Pasaule pieprasa tehniskos prātus!”

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina skolēnus pieteikties zinātniskās pētniecības darbu konkursam “Pasaule pieprasa tehniskos prātus!”.

Lai piedalītos konkursā, jāizveido vidusskolēnu komanda ar diviem līdz trim dalībniekiem, jāpiesaista komandas vadītājs – skolotājs vai interešu pulciņa vadītājs. Pirmajā konkursa kārtā skolēniem atbilstoši konkursa nolikumam būs jāsagatavo zinātniski pētnieciskais darbs par vienu no deviņu RTU fakultāšu piedāvātajiem tematiem.

 

Konkursa uzvarētāji iegūs naudas balvas: 1. vietas ieguvēji – 900 eiro, 2. – 600 eiro un 3. – 300 eiro. RTU žūrija no konkursa uzvarētāju vidus var izvēlēties vienu vai vairākus skolēnus, kuri uzrādījuši izcilus rezultātus otrās kārtas laikā izpildītajā eksakto zinātņu testā un kuru izstrādātais zinātniskais darbs ieguvis augstu ekspertu vērtējumu. Viņiem saskaņā ar RTU Uzņemšanas noteikumiem būs iespēja ārpus konkursa iestāties kādā no RTU pamatstudiju pro­grammām. Izņēmums ir “Arhitektūras” un “Materiālu tehnoloģijas un dizaina” studiju programmas, kurās skolēnam būtu jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā.

 

“Osta pilsētai”

Rīgas brīvostas pārvalde ik gadu izsludina zinātniski pētniecisko darbu konkursu skolēniem “Osta pilsētai”, kura mērķis ir veicināt ostas pienesuma Latvijas ekonomikai apzināšanu, analīzi un nākotnes iespējas, iesaistot mērķtiecīgākos un spējīgākos Latvijas skolēnus.

 

Konkursā aicināti piedalīties Latvijas Republikas vidējās izglītības iestāžu 11. vai 12.klases skolēni. Jaunieši tiek aicināti meklēt un rast jaunas, starpnozaru disciplīnās balstītas idejas ostas konkurētspējas palielināšanai, īpaši ņemot vērā, ka šogad Rīgas brīvostas pārvaldes konkursa virstēma saistīta ar ostas pienesumu Latvijas ekonomikai. Komandai divu cilvēku sastāvā jāizstrādā konkursa darbs par kādu no konkursa virstēmas “Ostas pienesums ekonomikā” apakštēmām. Otrajā atlases kārtā jeb konkursa finālā skolēniem savas idejas jāprezentē klātienē.

 

Gadskārtējā konkursa “Osta pilsētai” mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par ostas darbību un attīstību, izmantojot pragmatisku pieeju, tas ir, gan paaugstināt skolēnu zināšanas par ostu, kas vēlāk var būt noderīgas turpmākās karjeras veidošanā, gan veicināt nopietnas izpētes un analīzes prasmes ekonomisko, sociālo un arī kultūras fenomenu apzināšanā. Godalgoto darbu autori saņems Apple Ipad Air2 un Pocketbook Touch Lux 3 e-grāmatu lasītājus, kā arī pārsteiguma balvas no Rīgas brīvostas pārvaldes.

 

“Ventspils IT izaicinājums”

“Ventspils Digitālais centrs” sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi organizē konkursu radošā IT pielietojumā 1. līdz 12. klašu skolēniem “Ventspils IT izaicinājums 2016”.

 

Šī konkursa mērķis, atšķirībā no Latvijā tradicionālajām informātikas olimpiādēm, ir sekmēt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un radošuma attīstību, praksē pielietojot dažādas digitālās tehnoloģijas - digitālo foto, video un dažādas datorprogrammas problēmsituāciju risināšanā, komandas darba organizēšanā un izveidoto risinājumu prezentēšanā. Konkursa dalībniekiem būs iespējams iegūt un izmantot dažādus organizatoru veidotos mācību materiālus nepieciešamo datorprogrammu apguvei un prasmju pilnveidošanai.

 

Konkursa norise plānota divās kārtās: neklātienes kārta un divu dienu ilgs klātienes pasākums Ventspilī, kurā tiks aicinātas piedalīties desmit labākās komandas no katras klašu grupas. Konkursa balvu fons ir EUR 7000

 

“Kultūras kanonu konkurss”

Latvijas Kultūras akadēmija aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēnus pieteikties ikgadējam Kultūras kanona konkursam. 2016./17.gada konkursa moto ir Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei - ikvienam, ik dienu.

 

Latvijas Kultūras akadēmija Kultūras kanona konkursu skolu jaunatnei rīko jau piekto reizi, ik gadu mainot konkursa uzdevumus un  mudinot dalībniekus pētīt un radoši atspoguļot aktuālas Latvijas kultūras un mākslas dzīves norises, kas sakņotas Latvijas Kultūras kanonā. Šogad konkurss sekmēs skolu jaunatnes radošu līdzdalību valsts simtgades svinību sagatavošanā, īstenos sabiedrības izglītošanu un informēšanu par Latvijas kultūras kanona vērtībām un artefaktiem. Konkursa ietvaros tiks nodrošināta labāko konkursantu sadarbība ar Latvijas uzņēmējiem, kas ļaus attīstīt inovatīvus kultūras kanona komunikācijas modeļus. Konkursa iecere kā rezultātu paredz Latvijas kultūras kanona vērtībām un artefaktiem veltītu galda spēļu koncepciju jaunradi.

 

Konkursa pirmajā kārtā jauniešiem būs jāiedziļinās esošajā Kultūras kanonā, izvēloties trīs viņiem vistuvākās vērtības, kā arī jāizvirza divas sava novada kultūras vērtības vai artefaktus, kuri nav iekļauti Kultūras kanonā, bet, kurus vēlētos īpaši godināt un izcelt Latvijas simtgadē. Ar šīm vērtībām ir jāiepazīstina žūrija,  argumentējot savu izvēles pamatojumu.  Domājot par vērtībām, skolēniem jāspēj iztēloties, kādā veidā un kuras no vērtībām būtu iespējams transformēt galda spēlē, jo 10 komandas, kuras būs izvirzītas konkursa otrajai kārtai, janvārī tiksies radošā nometnē, kurā  „Brain Games” uzņēmēju vadībā attīstīs galda spēļu jaunrades iemaņas un veidos izpratni par galda spēles koncepta un prototipa izstrādi.

 

Konkursa finālā komandām jāprezentē savas Latvijas Kultūras kanona galda spēles koncepcija vai prototips. Ja kādas komandas spēles koncepcija atbilst „Brain Games” uzņēmēju biznesa koncepcijai, tad spēles ideja tiek komercializēta un pārvērsta produktā.